Na czym skupia się monopol w pracy

W kapitalizmie współczesnym monopolowi produkcji przeciwstawia się swoisty monopol pracy w postaci silnych branżowych związków zawodowych oraz central związkowych. Sytuacja uległa więc zasadniczym zmianom w porównaniu ze stadium kapitalizmu monopolistycznego nie mówiąc już o stadium wolnokonkurencyjnym. Taką sytuację można zauważyć jeśli przyjrzymy się pewnym formą działalności które mogą prowadzić działalność monopolistyczną. Właśnie tak się dzieje […]