Kiedy warto wziąć kredyt konsumencki?


Dzisiaj sporo osób korzysta pełnymi garściami z możliwości, jakie dają łatwo dostępne kredyty i pożyczki. Taki zastrzyk finansowy przydaje się czasem na sprawy bardzo codzienne, a innym razem np. na dom, czy rozkręcenie firmy. Jednak tu i ówdzie można spotkać określenie: kredyty konsumenckie. Co to właściwie jest? Na co dzień nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że starając się o pożyczkę na wakacje, prezent lub odnowienie mieszkania, staramy się właśnie o kredyt konsumencki. Kredyt taki to po prostu kredyt udzielony na cele, które nie są związane z działalnością gospodarczą i zawodową, a z celami związanymi z życiem prywatnym kredytobiorcy. Dlatego własnie w tym terminem określa się bardzo różne kredyty i pożyczki – drobne i poważniejsze, krótko- lub długoterminowe. Jednak nie będzie to już kredyt np. na przygotowanie lokalu do prowadzenia firmy, czy innych działań typowo zawodowych, jak salon fryzjerski, biuro firmy, sklep itd. Kredyty konsumenckie są udzielane przez banki, ale i przez firmy pozabankowe, dla których udzielanie pożyczek i kredytów jest jedynym lub głównym rodzajem podjętej działalności mającej przynieść dochód. Oczywiście zawsze między kredytodawcą a kredytobiorcą musi zostać podpisana stosowna umowa. Musi ona zawierać dane obu stron, wartość kredytu, czas i zasady spłaty i wszystkie pozostałe zasady związane z udzielonym kredytem. Kredytobiorca musi wiedzieć m.in. czy może dostąpić od umowy, kiedy i na jakich zasadach. Jeśli klient udaje się po kredyt konsumencki do banku, bank weźmie pod uwagę zdolność kredytową, czyli wiarygodność finansową takiej osoby. Kredytobiorca może się więc spotkać z odmową albo otrzymać kredyt w kwocie mniejszej, niż chciał i potrzebował. Nieco inaczej ma się sprawa z kredytodawcami, którzy są podmiotami pozabankowymi. One miewają różne zasady udzielania kredytów i pożyczek i zazwyczaj oprocentowują udzielane pożyczki wyżej, niż banki. Istotne jest, aby każdą umowę o kredyt konsumencki dokładnie przeczytać przed podpisaniem i w razie wątpliwości dopytać o niezrozumiałe punkty.

Współpracujemy z: your-choice.com.pl/