Na czym skupia się monopol w pracy


W kapitalizmie współczesnym monopolowi produkcji przeciwstawia się swoisty monopol pracy w postaci silnych branżowych związków zawodowych oraz central związkowych. Sytuacja uległa więc zasadniczym zmianom w porównaniu ze stadium kapitalizmu monopolistycznego nie mówiąc już o stadium wolnokonkurencyjnym. Taką sytuację można zauważyć jeśli przyjrzymy się pewnym formą działalności które mogą prowadzić działalność monopolistyczną. Właśnie tak się dzieje jeśli firma zapewnia usługi odśnieżanie czyli ofertę sezonową. Mimo wszystko warto zaznaczyć że w naszym kraju jest obowiązek związany z odśnieżaniem dlatego taka firma może liczyć na ciągłość zleceń. Przedtem robotnicy walczyli prowadząc długotrwałe nieraz strajki o poprawę ciężkich warunków pracy i podwyżkę niezwykle niskich płac bądź też bronili osiągniętych już pozycji. W rozwiniętych krajach kapitalizmu współczesnego walczyli i walczą o trwały wzrost płac realnych o zapewnienie wysokiej relacji wzrostu płac do wzrostu wydajności pracy 08 do 09. Szybkie rozszerzanie się zakresu potrzeb upowszechnianie się nowych produktów stających się artykułami pierwszej potrzeby prowadzi do przyspieszonego wzrostu realnej wartości siły roboczej. Robotnicy walczą o to aby wzrost ich płac podążał za wzrostem realnej wartości ich siły roboczej. Zorganizowani w potężne związki zawodowe mają siłę aby to wywalczać. Procesom tym sprzyjały w latach 1950 do 1970 stosunkowo niewielkie rozmiary bezrobocia a w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej wręcz brak rąk do pracy. Nie bez znaczenia była również ingerencja państwa które teraz nie mogło już jednostronnie stawać po stronie kapitalistów. Takie bezrobocie zmniejsza się ponieważ wiele osób myśli o założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej już poprzez odśnieżanie . Są oni świadomi że wysilając się w takiej pracy są w stanie uzyskać środki finansowe które tak naprawdę mogą im starczyć na dłuższy czas. Dodatkowo liczą na pomoc pewnych pracowników których zatrudniają.
Porady Prawne Poznań