Okna


Okien używamy, aby do wnętrza naszych domów doprowadzić światło lub przewietrzyć pomieszczenie. Już od bardzo dawna stosowane są okna, jako pierwsi okna szklane użyli Rzymianie. Początkowo okna były wypełniane zwierzęcą skórą, tkaniną lub drewnem.

Okno składa się z rama okienna (ościeżnica), skrzydła okiennego i szkła, czyli szyby.

Wyróżniamy 5 rodzai okien:
– okna krosnowe, czyli takie, które w całym swoim obwodzie składa się z jednego elementu. Jego dłuższy bok jest prostopadły do ściany. Okna te są stosowane najczęściej w piwnicach lub na poddaszu, ponieważ ich izolacyjność jest niewielka.

– okna ościeżnicowe, można je też spotkać pod nazwa okna pcv poznań. W ościeżnicy mocowano podwójne skrzydła okienne. Ich specyfika polegała na tym, że jedno okno otwierało się do wewnątrz, zaś drugie do zewnątrz.

-okna skrzynkowe, zakładano je w ościeżnicy i krośnie, do niej mocowano podwójne skrzydła okienne, otwierające się do wewnątrz.

-okna zespolone, czyli szwedzkie. Podwójne skrzydła, łączone są ze sobą za pomocą śrub. W Polsce stosowane są już od ponad czterdziestu lat.

-okna jednoramowe, jak sama nazwa mów są pojedynczymi skrzydłami. Składają się z trzech warstw sklejonego ze sobą drewna.